PLANINARSKI SAVEZ ZAGREBA
Ulica grada Vukovara 284 (poslovni centar Almeria) , 10 000 Zagreb
tel: 63 98 559; fax: 63 95 471
planinarski-savez@zg.htnet.hr
Fotografija tjedna - drvo na usponu na Mt. Cameroon

TEAM BUILDING
   

UKRATKO PREPORUČAMO

PLANINARSKI DOMOVI NA MEDVEDNICI - link

NAUČITE SE ORIJENTIRATI U PRIRODI I PROSTORU - link
©KOLUJTE SE ZA PLANINSKOG ILI GORSKOG VODIČA - link

PRONAĐITE PLANINARSKO DRU©TVO U ZAGREBU - link


Vrazji prolaz - cvijeće - foto: Gobec Damir

KARTE
Karta vršnog grebena Medvednice
Karta planinarske staze grada Zagreba
Panoramska karta Medvednice
Karta parka Maksimir

Klek zimi - foto: Gobec Damir

USLUŽNE INFORMACIJE
Zet
Samoborček
Hidrometeorološki zavod
Vrijeme Zagreb danas
Vrijeme Zagreb sutra

Bjelolasica - foto: Gobec Damir

ZA ČITATELJE
Knjiga gostiju
Upišite se u knjigu gostiju
Anketa


Orijentacijski klub "Vihor"PARK MAKSIMIR
Stari zagrebački park Maksimir, utemeljen zalogom Maksimilijana Vrhovca davne 1794. godine, najznačajniji je hrvatski pejzaµni park i prvo javno ±etali±te u jugoistočnoj Europi.Perivoj Maksimir jedinstveni je objekt parkovnog naslijeđa Zagreba i Republike Hrvatske kojeg je Haulik kreirao kao javni park građanima Zagreba na uµivanje. To je u to vrijeme bio prvi takav park u Europi. Njime danas upravlja Javna ustanova Maksimir, a sve prijedloge i sugestije vezane za park moľete javiti na e-mail.
1  
Ulaz u park Maksimir - Portal
Glavna ulaza vrata postavljena su 1841. U dana±njem obliku su od 1914. godine. Sastoje se od četiri stupa - dva veća (između kojih je veliki kolni ulaz) i dva manja sa svake strane gdje su pje±ački ulazi. Veliki stupovi povezani su lukom u koji su uklesani stihovi velikog hrvatskog pjesnika Ivana Gundulića iz Dubravke:
Oj dubravo slavna ti si
u uresu slobodnome
lijepa ti si mojim očima
draga ti si srcu mome.
U veseloj ovoj sjeni
od česti svih tvojih grana
povesti je milo meni
do najdraµih mojih dana.
2   Vratareva kućica (straµarnica)
Objekt je svoj naziv dobio po prvotnoj namjeni. Tu su stanovali čuvari, a ujedno i vodiči za strance. Sagrađena je 1847. godine, a danas se u njoj nalazi radni prostor uprave ©uma Zagreb kojoj je povjereno odrµavanje parka. Dana±nji izgled Vratareve kućice nikako ne odgovara izgledu spomenika kulture nulte kategorije.
3   Mala pozornica - nadstre±nica
Nalazi se odmah iza restorana kod glavnog ulaza u park. Maksimirska pozornica često je popri±te različitih događanja, od različitih koncerata, priredbi, manifestacija, govora do okupljanja sporta±a. Poznata je i kao ishodi±te mnogih treninga iz orijentacijskog trčanja, ali i kao okupljali±te sve popularnije Kros lige.
4   Javni toalet i čuvarska sluµba
Objekt koji se nalazi iza nadstre±nice, u neposrednoj blizini restorana sluµi kao jedini javni WC u parku. Osim WC-a u objektu se nalazi i čuvarska sluµba koja redovitim ophodnjama nadgleda park. Pojavom čuvarske sluµbe park je sigurniji i uredniji te su devastacije mnogo rijeđe.
5   Malo dječje igrali±te
Na zapadnoj strani parka Maksimir nalazi se malo dječje igrali±te sa ljuljačkama i pologonom. Okruµeno je livadama prema Bukovačkoj ulici i ±umom prema restoranu i maloj pozornici. Vikendom su na ovom igrali±tu osjetno manje guµve nego na velikom igrali±tu u samom parku.
6   Spomenik
7   Prvo jezero (Donje jezero)
Od nekada±njeg malog ±umskog jezerca uz pomoć ljudske ruke nastala je najljep±a vodena povr±ina u Maksimiru. Jezero je prvotno sagrađeno kao ribnjak. Prenamjena jezera dovela je i čamce na jezero koji su se ovdje vozili skoro stotinu godina. 1843. zaplovila je i jedrilica, a 1892. i parobrod. Labudovi su za±titni znak ovog jezera, pa se i prvi veći otok naziva Labuđim otokom. Odmah do jezera nalazi se i Paviljon Jeka, a nedaleko njega i ulaz u Zoolo±ki vrt.
8   Paviljon Jeka - jedini sačuvani paviljon u Maksimiru, specifičan po tome ±to je jedini bio bez neogotičkih elemenata, s obiljeµjem klasicizma. Sagrađen je u razdoblju poslije 1840. godine. Postolje mu je od kamenih ploča i s drvenim stijenama. Dvanaestostranična je oblika. U unutra±njosti se gotovo savr±eno odbijaju zvukovi, pa je stoga popularno nazvan paviljon Jeka. Uz deset polukruµnih otvora ima i dva ulaza.
9   Ulaz u Zoolo±ki vrt
RADNO VRIJEME
S vakoga dana od 9:00 do 20:00.
Blagajna se zatvara u 19:00.
Zoolo±ki vrt otvoren je vikendom i praznikom.
CIJENE ULAZNICA
djeca do 6 godina i ročna vojska - 10 Kn
djeca od 7 godina i odrasli - 20 Kn
10   Mogila
Spomenik podignut 1925. godine u prigodi proslave tisućljetnice hrvatskog kraljevstva. Nalazi se na mjestu na kojem je nekad bio podignut paviljon Ki±obran. Zanimljivo je spomenuti da je Mogila nastala dopremanjem zemlje iz 155 mjesta u Hrvatskoj - svih onih u kojima se zbio neki značajan događaj, bilo kulturni, bilo povijesni. U temeljima ovog humka, u potpuno zatvorenom prostoru pohranjeni su vrijedni predmeni iz hrvatske kulturne ba±tine - veziva, čuturice, rukotvorine, znanstvena djela, knjige-pokloni od Akademije znanosti i umjetnosti, Matice hrvatske i drugih ustanova. U tom se prostoru nalazi se pohranjen i po jedan primjerak svih na±ih tada±njih novina i časopisa, te jedna narodnim motivima izrezbarena bakrena ±krinjica sa spomenicama-opisima povijesnih događaja ±to su se zbili na mjestima s kojih je done±ena zemlja. Na vrhu humka nalazi se slog kamenih ploča - veliki kamen s hrvatskim povijesnim grbom i sokolom.
11   Zoolo±ki vrt
Proteklih deset godina zagrebački zoolo±ki vrt doµivio je cijeli niz pozitivnih promjena. Marljivi djelatnici uz vodstvo izvrsnog direktora napravili su izvrstan posao koji i dalje traje. ®ivotinjske nastambe uređuju se svakodnevno i otuµna slika iz ratnih dana potpuno je nestala. ©etnice su potpuno uređene, a dodaju se i novi sadrµaji. Naµalost zbog nerazumijevanja gradskih struktura vrt se vi±e nema kamo ±iriti, a tzv "Armijski trokut" je samo pusta µelja svih djelatnika i posjetitelja. U svakom slučaju vrt treba redovito posjećivati jer ima se ±to vidjeti.
12   Drugo jezero (Gornje jezero)
Izgrađeno je 1846. godine. Iz njega se u Donje jezero izlijeva voda u vidu slapa. Slapi±te i most su tijekom godina vi±e puta mijenjali svoj izgled.
13   Veliko dječje igrali±te
Najveće igrali±te u parku ima veliki broj novih sadrµaja, a na livadi u njenom samom centru se nalazi toranj sa toboganom, mostićem i penjalicama. Na rubu igrali±ta postavljene su klupe za roditelje, a djeca se mogu bezbriµno igrati na cijelom kompleksu. U neposrednoj blizini nalazi se i mali kiosk sa raznim asortimanom osvjeµavajućih napitaka i grickalica.
14   Velika pozornica
Pozornica je izgrađena za potrebe Univerzijade, a do dana±njeg dana doµivjela je manje promjene. Proteklih godina osim redovitog odrµavanja promjenjene su plastične stolice, sa drvenim klupama koje se puno bolje uklapaju u okoli±. Na njoj se odrµavaju razne priredbe, koncerti i manifestacije.
15   Treće jezero
Dana±nja namjena mu je za rekreativnu i edukativnu voµnju čamcima. Naµalost voµnja čamcima funkcionirala je samo jedno ljeto, pa u jezeru uglavnom uµivaju patke i labudi. Cijelo jezero okruµeno je stazicama pogodnim za ±etnju. Dolaskom na sjevernu stranu jezera nalazite se odmah ispod ©vicarske kuće. Na juµnoj strani jezera nalazi se nasip iz kojeg izlazi mali potok prema velikom dječjem igrali±tu.
16   Vidikovac
Ovaj je trokatni toranj visok 17 m sagrađen 1843. godine s trijemom u prizemlju i terasama na prvom i trećem katu. Kvadratnog je tlocrta. Zavojito stubi±te u unutra±njosti i terase sagrađeni su od drveta. S ovog objekta pruµaju se prekrasni vidici. Prema jugu vide se Prvo i Drugo jezero (stara jezera). Na jugozapadu pogled se pruµa na glavnu aleju. Sa zapadne strane pogled se pruµa sve do zagrebačke prvostolnice. Prema sjeveru prostire se ©vicarska livada na čijem se rubu nalazi i ©vicarska kuća. Na istočnoj strani, preko jedne od najljep±ih maksimirskih dolina, Doline dalija, pogled se pruµa prema kapelici sv. Jurja.
Od nedavnog preuređenja u njemu se moµete i osvjeµiti te se odmoriti i uµivati na terasi.
17   ©vicarska kuća (Tirolska kuća)
Romantično stilizirana alpska kuća sagrađena jo± 1842. godine. Nalazi se na sjevernom rubu ©vicarske doline.
U objektu posluje restoran, a oko njega su postavljene klupe i stolovi za odmor.
18   Kapelica sv. Jurja (Cirkvica)
Sagrađena je nakon 1864. godine u neogotskom slogu, gotovo na temeljima nekada±njeg Narodnog hrama.
19  
Piramida (Obelisk)
Ovaj je kameni spomenik postavljen 1843. godine prilikom dovr±enja izgradnje parka. Na dvjema stubama postavljeno je postolje kvadarskog oblika na kojem stoji obelisk u obliku piramide. Često puta okrnjen, devastiran, naknadno je obnovljen. Saniran je 2001. godine. Na prednjem se dijelu spomenika nalazi metalna ploča sa stihovima na latinskom jeziku koji su slobodan prijevod arhitekta Klaića,a u kamenu je uklesano:

Za uposlenje marljivih ruku,
za podizanje obrta građana,
za promicanje ljep±eg vrtlarstva,
glavnom gradu na čast
a domovini na diku,
te za umorne od posla, tuµne
ili poti±tene, da ih ove neduµne
radosti prirode osvjeµe i pridignu.
20   Lugareva kuća
21   Maksimirske katakombe
Maksimirske katakombe malo su poznate građanima Zagreba, a vjerujemo i boljim poznavaocima parka Maksimir. Cijeli niz skrivenih ulaza u podzemlje danas je zapu±teno i većinom puno zemlje i smeća. Zagrebački orijentacisti najbolji su poznavatelji ovog manje poznatog dijela parka.
22   Peto jezero
Na tom jezeru predviđen je sportsko-rekreativni ribolov u organizaciji ©.R.U. Bukovac.
23   Grob neznane osobe
24   Most
Ukoliko u park Maksimir dolazite iz sjevernog ili istočnog dijela grada jedna od opcija ulaza nalazi se ovdje. U poslijepodnevnim satima ima i dovoljno mjesta za parkiranje uz Policijsku akademiju. Veliki drveni most uvesti će vas u samu ±umu, a nakon samo nekoliko minuta ±etnje stići ćete na peto jezero.

STARE VIJESTI
2007.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
2006.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2005.
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
2004.
2
4
6
7
8
10
12
2003.
1
2
3
4
6
7
8
10
12

 

Prikaľi Planinarski savez Zagreba na većoj karti
SAVEZI
Savez gorskih vodiča Hrvatske
Zagebački ąportski savez
Hrvatski Olimpijski odbor
Hrvatski orijentacijski savez
Gorska sluľba spaąavanja
Hrvatski planinarski savez
Međunarodni orijentacijski savez
Hrvatski zbor učitelja i trenera skijanja
PLANINARSKA DRUŠTVA
HPD "Zagreb-Matica"
PD "Grafičar"
HPD "Ericsson-Nikola Tesla"
HPD "Kapela"
HPD "Lipa"
HPD "Pliva"
PD HPT "Sljeme"
HPD "Susedgrad"
PD "Šumar"
PDS "Velebit"
HPD "Jastrebarsko"
HPD "Vihor"
HPD "Zanatlija"
HPD "®eljezničar"
HPD "Stanko Kempny"
PLANINARSKA OPREMA
Maya Maya
Iglu sport
Mamut
ClimbHigh
ORIJENTACIJSKI SPORT
Kalendar 2008.
ZAGREB
OK "Vihor"
POK "Maksimir"
HOD "A.Mihanović"
OK "Kapela"
SAMOBOR
OK "Japetć"
ALPINIZAM I SPORTSKO PENJANJE
Pulfer
CroClimbing
Climbing Omiš
Climbing Croatia
Chalkbag - Austrija
AO Željezničar
AO Velebit
Big Walls
8a.nu
ATLETIKA U HRVATSKOJ
Triatlon i maraton u Hrvatskoj
Sljemenski brdski maraton
NACIONALNI PARKOVI
NP Brijuni
NP Kornati
NP Krka
NP Mljet
NP Paklenica
NP Plitvička jezera
NP Sjeverni Velebit
PARKOVI PRIRODE
Park prirode Biokovo
Park prirode Medvednica
Park prirode Papuk
Park prirode Telaščica
Park prirode Učka
Park prirode Velebit
Park prirode Vransko jezero
Park prirode Žumberak
Samoborsko gorje
OSTALI LINKOVI
Sljeme
Stipe Božić

© Planinarski savez Zagreba