PLANINARSKI SAVEZ ZAGREBA
Ulica grada Vukovara 284 (poslovni centar Almeria) , 10 000 Zagreb
tel: 63 98 559; fax: 63 95 471
planinarski-savez@zg.htnet.hr

TEAM BUILDING
   

UKRATKO PREPORUČAMO

PLANINARSKI DOMOVI NA MEDVEDNICI - link

NAUČITE SE ORIJENTIRATI U PRIRODI I PROSTORU - link
ŠKOLUJTE SE ZA PLANINSKOG ILI GORSKOG VODIČA - link

PRONAĐITE PLANINARSKO DRUŠTVO U ZAGREBU - link


Vrazji prolaz - cvijeće - foto: Gobec Damir

KARTE
Karta vršnog grebena Medvednice
Karta planinarske staze grada Zagreba
Panoramska karta Medvednice
Karta parka Maksimir

Klek zimi - foto: Gobec Damir

USLUŽNE INFORMACIJE
Zet
Samoborček
Hidrometeorološki zavod
Vrijeme Zagreb danas
Vrijeme Zagreb sutra

Bjelolasica - foto: Gobec Damir

ZA ČITATELJE
Knjiga gostiju
Upišite se u knjigu gostiju
Anketa


Orijentacijski klub "Vihor"


ŠKOLOVANJE UČITELJA I DEMONSTRATORA SKIJANJA

PRIPRAVNIK UČITELJA SKIJANJA - Zainteresirani za zvanje učitelja skijanja moraju prvo položiti prijemni ispit za učiteljski tečaj. Prijemni ispit se polaže pred tročlanom komisijom i sastoji se od tri lika Hrvatske škole skijanja: plužni zavoj, brzo vijuganje i terenska vožnja. Niti jedan lik ne smije biti ocijenjen negativno (skala ocjena je od 1 -5, 1 - negativno, 2,3,4,5 - pozitivno). Nakon položenog prijemnog ispita kandidati mogu pristupiti 1. dijelu tečaja za učitelje skijanja. Nakon položenog 1. dijela tečaja (1. dio specijalnosti), kandidati u Hrvatskoj olimpijskoj akademiji dobivaju potvrdu o stjecanju zvanja Pripravnik učitelja skijanja. Na temelju te potvrde, a plaćanjem članarine pripravnik se učlanjuje u HZUTS i dobiva člansku iskaznicu. Istovremeno, pripravnik dobiva i privremenu licencu. Ta licenca vrijedi 2 godine i omogućava pripravniku da pod nadzorom jednog od učitelja skijanja s valjanom licencom obavi pedagošku praksu u trajanju od tjedan dana.

UČITELJ SKIJANJA - Nakon obavljene pedagoške prakse pripravnici pristupaju 2. dijelu tečaja za učitelje skijanja (2. dio specijalnosti). U periodu izmedju 1. i 2. tečaja pripravnici moraju položiti teoretski dio učiteljskog tecaja. Polaganjem teoretskih ispita pripravnici moraju položiti teoretski dio učiteljskog tečaja. Polaganje teoretskih ispita organizira Hrvatska olimpijska akademija. Nakon što je pripravnik položio sve teoretske ispite i sve ispite 2. dijela specijalnosti, od Hrvatske olimpijske akademije dobiva potvrdu o osposobljenosti za zvanje učitelja.

Kao učitelj skijanja na svoju iskaznicu dobiva markicu IVSI koja vrijedi 3 (tri) godine kada je položen posljednji lik 2. dijela specijalnosti. Licenca se svake treće godine mora potvrditi sudjelovanjem na seminaru za potvrđivanje licence koja se organizira u predsezoni ili postsezoni, a o čemu su članovi pravovremeno obaviješteni. Nakon tri godine staža kao učitelj skijanja, učitelj ima pravo pristupiti ispitu za ISIA licencu. Licenca također vrijedi 3 godine i mora se potvrđivati na seminaru. Ispit za ISIA licencu sastoji se od tri lika hrvatske škole skijanja: plužni zavoj, brzo vijuganje i terenska vožnja. Sva tri lika moraju biti ocijenjena pozitivnom ocjenom. Učitelji skijanja s ISIA licencom uz godišnju članarinu HZUTS-a plaćaju i godišnju članarinu za ISIA organizaciju.

PRIPRAVNIK DRŽAVNOG DEMONSTRATORA - Učitelji skijanja s važecom licencom (IVSI ili ISIA) imaju pravo pristupiti prijemnom ispitu za pripravnike državnog demonstratora (PDD). Prijemni ispit sastoji se od tri lika hrvatske škole skijanja: plužni zavoj, brzo vijuganje i terenska vožnja. Sva tri lika moraju biti ocijenjena pozitivno. Kandidati koji su položili prijemni ispit za PDD mogu pristupiti tečaju za PDD. Prijemni ispit za tečaj za PDD ujedno vrijedi i kao ispit za ISIA licencu za učitelje koji ne posjeduju licencu, ako su ispunjeni ostali uvjeti iz Pravilnika o licencama. Na kraju tečaja za PDD, kandidati polažu ispit za PDD. Ispit se sastoji od tri lika hrvatske škole skijanja: plužni zavoj, brzo vijuganje i terenska vožnja, terenske vožnje u dubokom snijegu i na neuređenim stazama, vožnje veleslaloma na vrijeme i nastupa pred vrstom. Ako su svi likovi ocijenjeni pozitivno kandidat dobiva status PDD i ulazi na rang listu PDD-a prema prosječnoj ocjeni ostvarenoj na ispitu. Licenca vrijedi 3 godine. Status PDD vrijedi 6 godina. Ako se u roku od 6 godina ne položi ispit za državnog demonstratora, PDD gubi svoj status PDD.

DRŽAVNI DEMONSTRATOR - PDD nakon 3 godine pristupa ispitu za državnog demonstratora (DD). Na kraju seminara za DD, PDD pristupa ispitu koji se sastoji od istih likova kao i ispit za PDD. Ako su svi likovi ocijenjeni pozitivno, PDD dobiva status DD i ulazi na rang listu DD prema prosječnoj ocjeni ostvarenoj na ispitu.KRITERIJI ZA POLAGANJE ISPITA ZA DRŽAVNOG DEMONSTRATORA SKIJANJA (D.D.) I PRIPRAVNIKA DRŽAVNOG DEMONSTRATORA SKIJANJA (P.D.D.)

Kriteriji su uskladeni s Pravilnikom o državnim demonstratorima i pripravnicima državnih demonstratora HZUTS-a i sadrže dodatna pojašnjenja Nastavne komisije za pojedine dijelove ispita.

Ispit se sastoji od slijedećih kriterijskih elemenata:

1. Teoretski dio (samo za kandidate za P.D.D. i za P.D.D.)
2. Vožnja veleslaloma na vrijeme
3. Terenske vožnje
4. Likovi škole skijanja.

1. Teoretski dio
Nastup pred vrstom obavezni su obaviti kandidati za P.D.D. kao i P.D.D. koji polažu za D.D. Ocjenjuje se

- Izlaganje
- Prikaz zadanog lika
- Terminologija
- Metodski postupak
- Uočavanje pogrešaka
- Izbor i primjena odgovarajućih zadataka za ispravljanje pogrešaka

2. Vožnja veleslaloma na vrijeme

Kriterijski element za sve učesnike ispita za P.D.D. i D.D.
Kandidati nastupaju u dvije uzastopne vožnje na istoj stazi. Iz bolje od dvije vožnje se računa ocjena.
Kriterijsko vrijeme za muške kandidate je prosječno vrijeme dvojice ispitivača, dok se za kandidatkinje kriterijsko vrijeme računa dodavanjem 7% bonusa na muško kriterijsko vrijeme.

Izračunavanje ocjena:

- Odličan (5) - do 2% zaostatka za kriterijskim vremenom,
- Vrlo dobar (4) - do 5% zaostatka za kriterijski vremenom,
- Dobar (3) - do 11% zaostatka za kriterijskim vremenom,
- Dovoljan (2) - do 15% zaostatka za kriterijskim vremenom,
- Nedovoljan (1) - više od 15% zaostatka za kriterijskim vremenom.

3. Terenske vožnje

Kriterijski zadatak za sve učesnike ispita za P.D.D. i D.D.
Kandidati voze 4 terenske vožnje, po dvije na dva različita terena, a kao konačne dvije ocjene uzimaju se bolja sa svakog terena (ocjene 1 do 5).

Ocjenjuje se:

- Adekvatnost primjene elemenata škole skijanja i osnovnih skijaških gibanja,
- Kontrola brzine, kontrola kretanja težišta (konstantnost ravnoteže), kontrola pritiska/reakcije podloge,
- Odgovaranje (eventualnom) postavljenom zadatku od strane ispitne komisije,
- Dinamičnost, atraktivnost i efektnost skijanja.

4. Likovi hrvatske škole skijanja

Kriterijski zadatak za sve učesnike ispita za P.D.D. i D.D.

Ispitni likovi:

a) Plužni zavoj
b) Paralelni zavoj od brijega
c) Brzo vijuganje.

Svaki od navedenih likova predstavlja zasebnu ocjenu u konačnom zbroju, a ocjenjuju se ocjenama od 1 do 5.

a) Plužni zavoj

Izvodi se u srednjem (po vertikali) položaju pluga. Mora se vidjeti prijenos težine na osnovi skijaškog otklona i vođenje skije na osnovi potiska koljena prema centru zavoja. Nema vertikalnog gibanja. štapovi su međusobno paralelni. Težište je u sredini stopala.

Ocjenjuje se:

- Vođenje skije lukom zavoja,
- Kontrola brzine na osnovi završavanja zavoja,
- Odgovarajući stav koji osigurava težište u sredini stopala,
- Lakoća i mekoća demonstracije.

b) Paralelni zavoj od brijega

Izvodi se u "funkcionalnom" zatvorenom položaju skija. Razmak između skija je otprilike jedna širina skije. Unutarnja i vanjska skija, noga, koljeno ne smiju smetati jedno drugom u nezavisnom vođenju skije kroz zavoj. Mora se vidjeti promjena rubljenja u ranoj fazi zavoja (prije padne linije), besprijekorno vođenje skija pravilnim lukom zavoja (bez otklizavanja), nadovezivanje zavoja bez praznog hoda, tekuće i kontinuirano vertikalno gibanje usklađeno s pravovremenim ubodom štapa, završavanje zavoja koje garantira konstantnost brzine.

Ocjenjuje se:

- Vođenje skija pravilnim lukom zavoja,
- Rani prijenos težine i rana promjena rubljenja,
- Završavanje zavoja
- Adekvatnost i kontinuiranost vertikalnih gibanja usklađenih s ubodom štapa,
- Dinamičnost, ritmičnost i skladnost izvođenja lika.

d) Brzo vijuganje

Kao i kod paralelnog zavoja, skije u zatvorenom stavu koji omogućava nezavisan rad nogu i nezavisno vođenje skija lukom zavoja. Vertikalna gibanja su takva da omogućavaju besprijekornu kontrolu pritiska skija na snijegu. Skije su na rubnicima od rane faze zavoja i kreću se lukom zavoja u pravilnom polukrugu. Težište je u sredini stopala. Ubod štapa je usklađen s vertikalnim gibanjima i dešava se samo iz zgloba šake tako da ruke ostaju mirne. Izvedba je dinamična, a kontrola brzine besprijekorna - na osnovi adekvatnog završetka zavoja.

Ocjenjuje se:

- Vođenje skija pravilnim lukom zavoja (NE bacanje repova lijevo - desno, NE otklizavanje vanjske skije),
- Rana promjena rubljenja (prije padne linije),
- Konstantnost brzine, tj. kontrola brzine. Demonstracija mora biti brza, ali brzina mora biti pod kontrolom,
- Adekvatna vertikalna gibanja, tj. kontrola reakcije podloge/kontrola pritiska,
- Konstantnost ritma,
- Pravovremenost uboda štapa,
- Mirnoća gornjeg dijela tijela i ruku
- Dinamičnost, mekoća i efektnost izvedbe.

Konačnu ocjena na D.D. rang listi i P.D.D. rang listi čini zbroj ocjena:

1. Veleslaloma,
2. Dviju terenskih vožnji,
3. Triju ocjena škola skijanja.

Ukupno - zbroj 6 ocjena.

U slučaju jednakog broja bodova među kandidatima prednost imaju oni koji su postigli bolje rezultate u :

1. Prosječnoj ocjeni terenskih vožnji,
2. Prosječnoj ocjeni likova,
3. Ocjeni veleslaloma,
4. Vremenu veleslaloma.

STARE VIJESTI
2007.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
2006.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2005.
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
2004.
2
4
6
7
8
10
12
2003.
1
2
3
4
6
7
8
10
12

 

Prikaži Planinarski savez Zagreba na većoj karti
SAVEZI
Savez gorskih vodiča Hrvatske
Zagebački športski savez
Hrvatski Olimpijski odbor
Hrvatski orijentacijski savez
Gorska služba spašavanja
Hrvatski planinarski savez
Međunarodni orijentacijski savez
Hrvatski zbor učitelja i trenera skijanja
PLANINARSKA DRUŠTVA
HPD "Zagreb-Matica"
PD "Grafičar"
HPD "Ericsson-Nikola Tesla"
HPD "Kapela"
HPD "Lipa"
HPD "Pliva"
PD HPT "Sljeme"
HPD "Susedgrad"
PD "Šumar"
PDS "Velebit"
HPD "Jastrebarsko"
HPD "Vihor"
HPD "Zanatlija"
HPD "Željezničar"
HPD "Stanko Kempny"
PLANINARSKA OPREMA
Maya Maya
Iglu sport
Mamut
ClimbHigh
ORIJENTACIJSKI SPORT
ZAGREB
OK "Vihor"
POK "Maksimir"
OK "Orion"
OK "Ivan Merz"
OK "Kapela"
SAMOBOR
OK "Japetć"
ALPINIZAM I SPORTSKO PENJANJE
Pulfer
CroClimbing
Climbing Omiš
Climbing Croatia
Chalkbag - Austrija
AO Željezničar
AO Velebit
Big Walls
8a.nu
ATLETIKA U HRVATSKOJ
Triatlon i maraton u Hrvatskoj
Sljemenski brdski maraton
NACIONALNI PARKOVI
NP Brijuni
NP Kornati
NP Krka
NP Mljet
NP Paklenica
NP Plitvička jezera
NP Sjeverni Velebit
PARKOVI PRIRODE
Park prirode Biokovo
Park prirode Medvednica
Park prirode Papuk
Park prirode Telaščica
Park prirode Učka
Park prirode Velebit
Park prirode Vransko jezero
Park prirode Žumberak
Samoborsko gorje
OSTALI LINKOVI
Sljeme
Stipe Božić

© Planinarski savez Zagreba