PLANINARSKI SAVEZ ZAGREBA
Ulica grada Vukovara 284 (poslovni centar Almeria) , 10 000 Zagreb
tel: 63 98 559; fax: 63 95 471
planinarski-savez@zg.htnet.hr

TEAM BUILDING
   

UKRATKO PREPORUČAMO

PLANINARSKI DOMOVI NA MEDVEDNICI - link

NAUČITE SE ORIJENTIRATI U PRIRODI I PROSTORU - link
©KOLUJTE SE ZA PLANINSKOG ILI GORSKOG VODIČA - link

PRONAĐITE PLANINARSKO DRU©TVO U ZAGREBU - link


Vrazji prolaz - cvijeće - foto: Gobec Damir

KARTE
Karta vršnog grebena Medvednice
Karta planinarske staze grada Zagreba
Panoramska karta Medvednice
Karta parka Maksimir

Klek zimi - foto: Gobec Damir

USLUŽNE INFORMACIJE
Zet
Samoborček
Hidrometeorološki zavod
Vrijeme Zagreb danas
Vrijeme Zagreb sutra

Bjelolasica - foto: Gobec Damir

ZA ČITATELJE
Knjiga gostiju
Upišite se u knjigu gostiju
Anketa


Orijentacijski klub "Vihor"
Hrvatska ekspedicija na vrhu Mt. Cameroona

CAMEROON

NA VRHU ZAPADNE AFRIKE
13.- 23. 02.2000.


piąe: Damir Gobec

Kamerun, jedna od najbogatijih drľava Afrike, i jedna od rijetkih afričkih drľava koja se moľe sama prehraniti. Smjeątena u centralnom dijelu Afrike na obali Atlantskog oceana zauzima prostor od 475.440 kvadratnih kilometara, a nastanjuje ju 13.233 miliona stanovnika ( 28 osoba na kvadratni kilometar ). Godiąnji prirast je 2,7 %. Glavni grad Yaounde nastanjuje 1.121.000, dok glavni industrijski centar Douala u kojem se nalazi i međunarodni aerodrom, nastanjuje preko 1.300.000 stanovnika. Sluľbeni jezici su Engleski i Francuski, a govori se joą barem 24 glavna Afrička jezika.
Većina stanovniątva su krąćani ( preko 50%), a postoji skoro 200 etničkih grupa.

Poznavajuće ove osnovne detalje mala grupa avanturista i gorskih vodiča u organizaciji Saveza gorskih vodiča planirala je izvr±iti uspon na najvi±i vrh zapadne Afrike. Malo poznat u planinarskim krugovima Hrvatske Mount Cameroon po prvi puta je dočekao veću grupu hrvatskih planinara. ( poznat je jedino solo uspon Emilije Ebenspanger prije dvije godine kada se i rodila ideja poznatog Himalajca ®eljka Gobeca da jednog dana dovede veću grupu hrvatskih planinara ). Visine 4070m ( po nekim mjerenjima i 4095m) Mt Cameroon uzdiµe se sa same obale oceana i godinama je bio navigacijska točka za pomorce. Niµi od Kilimanjara, ali vjerojatno jednako atraktivan za uspon predstavljao je veliki izazov za na±u ekspediciju.

Iz Zagreba put Belgije i Bruxellesa krenulo je deset planinara: Marija Gobec - predsjednik Saveza gorskih vodiča, Emilija Ebenspanger - tajnica Saveza gorskih vodiča, ®eljko Gobec - tajnik Planinarskog saveza Zagreba i gorski vodić, Nenad Mihaljević - gorski vodić, Draµen Lovreček - gorski vodić - Jastrebarsko, Jasna Sabadin - gorski vodić - Umag, Vlatko Nemec - HPD "Kapela ", Damir Streiher, te orijentacisti Ivana Sto±ić - HPD " Runolist " i Damir Gobec - HPD " Vihor ". Zahvaljujući pomoći Belgijske vojske u Bruxellesu je organiziran smje±taj, te prijevoz do Cameroona. Dan nakon napornog puta protekao je u odmaranju i razgledavanju Antwerpena i Bruxellesa, te pripremanju stvari za let prema Duali.
Sedam sati trajao je let preko cijele Europe i Sahare do na±eg odredi±ta. Po izlasku iz aviona uslijedio je pravi ±ok, dočekalo nas je preko 30 stupnjeva celzijusa na vrućoj aerodromskoj pisti. Carinske formalnosti obavili smo na vrlo elegantan način, te smo prebacili na±e ruksake u autobus koji nas je odveo do Buee, mjesta u podnoµju Mt. Cameroona. Pomalo umorni večeramo i tek oko 23 sata dobivamo ključeve od soba u na±em smje±taju.

Sljedeći dan provodimo u aklimatizaciji i opskrbljivanju bananama, ananasima i ostalim voćem ovog podneblja za uspon. Stanovni±tvo se polako navikava na na±u prisutnost i pozivima " White man " pozdravljaju, te nude svoju robu na prodaju. Obaveznim cijenkanjem cijena robe se spu±ta i za preko 60 %. Kupujemo i veće količine fla±irane vode, jer na samom usponu postoji jedan izvor, i to na samom početku.


Dan uspona počinjemo laganim doručkom i vozilima se prebacujemo do zatvoreničke farme, gdje policija kontrolira sve koji kreću na brdo. Početna visina je 1090m. Nakon slikanja sa organima reda krećemo kroz plantaµe banana, te slonovsku travu i bambus prema prvoj kući. Laganim korakom prolazimo kroz najljep±i dio cijelog uspona. Puna dva sata hoda se kroz pravu dµunglu, a zvukovi koje čovjek čuje stvaraju posebni ugođaj. Dolaskom na prvu kuću na 1870 m treba se dobro odmoriti, jer pred nama je jedan od najteµih dijelova cijelokupnog uspona. Izlaskom iz granice li±ća na 2000m ukazuje se pred nama tzv. zid, 860 m visinskog uspona bez serpentina (direktno). Pred sam kraj zida vidi se poznato osamljeno drvo do kojeg ima dva sata hoda. Vegetacija je sve slabija i ostaci lave i vulkanskog pepela polako zamjenjuju travu. Nakon osam sati hoda stiµemo do druge kuće koja je na 2780 m gdje ćemo i prenočiti. Limena kuća sa par dasaka i ne±to slame posluµila je za spavanje (na±a skloni±ta su Hilton prema ovome).

Na zavr±ni uspon krećemo u pet sati ujutro jo± po mraku, kako bi izbjegli jako sunce. Crna lava i kamenje seµe u nedogled, a penjanje traje skoro četiri
sata do treće kuće na 3740m. Ovdje radimo zadnji odmor i ostavljamo dio stvari, da ne vućemo natrpane ruksake na vrh. Uspon do vrha traje jo± ne±to manje od jednog sata popredjelu koji nalikuje na mjesečevu povr±inu. Vegetacije vi±e nema, samo je crna lava oko nas. ©to se vi±e bliµimo vrhu vjetar je sve jači, te na samom vrhu upravo nosi sve ±to se ostavi bez kontrole. Vrh - 4070m (4090m). Osjećaj umora zamjenjuju sreća i fotografiranje na vrhu. Svi smo stigli na vrh, čak ni glavobolje, niti veliki bolovi u leđima kod nekih članova nisu pokolebali volju za osvajanje vrha. Na vrhu se vijori Hrvatska trobojnica, a vidik puca na okolna brda i Nigeriju. Naµalost zbog oblaka, u nizini se ne vidi Atlantski ocean.
Manja grupa Draµen, Ivana i Damir, jo± se popela na susjedni krater koji je zadnji put bio aktivan 1975. godine. Njegov susjed mali Mt. Cameroon je proradio pro±le godine u oµujku, te je lava putovala punih 60 km, da bi se zaustavila samo 100m od obale oceana.

Svi iskusni planinari znaju da usponom na vrh dan nije zavr±en , te da slijedi i silazak koji u nekim slučajevima moµe biti i teµi od uspona. Vraćamo se kroz "mjesečev krajolik" i uzimamo stvari na trećoj kući za silazak. Zbog velike strmine dobro su nam do±li teleskopski ±tapovi, jer spu±tanje po vulkanskom kamenju bilo je vi±e nego te±ko. Uz nekoliko padova, crni od pepela prolazimo i najteµu dionicu " zid ", te ulazimo u granicu li±ća. Lijepo je opet imati zemlju pod nogama i sad se već lak±e hoda. Uz put smo iznenadili i manji čopor majmuna koji se razbjeµao na±im dolaskom. Dµungla je u sumrak bila sve glasnija i pravi je uµitak bio opet čuti sve te glasove. Dolaskom na prvu kuću grupa se razdvaja. Dio odmornijih kreće dalje do smje±taja, te osigurava prijevoz za zadnju dionicu po cesti, dok su ostali uzeli malo duµi odmor. Zadnji dio do zatvoreničke farme hodao se po mraku, te su samo mjesečina i na±e baterije obasjavali tanki put kroz lijane i bujnu vegetaciju.

Nakon skoro 15 sati hoda konačno stiµemo u hotel. Pomalo umorni, zamazani i µedni ali zadovoljni zbog uspona i činjenice da nije bilo ozbiljnijih povreda osim nekoliko µuljeva.

Dan nakon uspona koristimo za regeneraciju i odlazak na kupanje u Atlantskom oceanu. Voda je topla, tako da provodimo sate namakajući umorne mi±iće. Pogled u oblacima zavijen Mt. Cameroon ispunjava nas zadovoljstvom. Ostatak dana proveli smo u razgledavanju grada Limbea u kojem se nalazi prekrasni botanički vrt, a koji na na±u µalost zbog zimskog perioda nije u punom cvatu, ali cvijeće koje nalazimo po okolnim vrtovima je stvarno impresivno.

Na±u malu ekspediciju zavr±avamo gledanjem brdskog maratona na Mt Cameroon i kulturnoumjetničkog programa, te spremanjem za let prema Europi. Zadnje sate u Africi iskoristili smo za kupovanje suvenira

Let u Europu protjeće mirno, a pogled na pustinju traje punih tri sata. Prekrasan zalazak sunca ispratio nas je iz Afrike uz µelju da ponovimo ovu avanturu jo± koji put.

Ovim putem jo± jednom se zahvaljujem svima na izvrsnom dru±tvu. Hvala Jasni na brizi za cijelu ekipu, vitaminima i ljekovima kojima nas je opskrbljivala. Hvala Damiru Streiheru i ©vabi na silnim pričama i anegdotama koje su nas uveseljavale. Hvala vodičima Draµenu i Neni na stručnim savjetima, ohrabrivanju i čuvanju ekipe . Hvala ®eljku, Emici i Mariji na izvrsnoj organizaciji, te na kraju hvala Ivani na pruµenom strpljenju i ljubavi.

STARE VIJESTI
2007.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
2006.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2005.
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
2004.
2
4
6
7
8
10
12
2003.
1
2
3
4
6
7
8
10
12

 

Prikaľi Planinarski savez Zagreba na većoj karti
SAVEZI
Savez gorskih vodiča Hrvatske
Zagebački ąportski savez
Hrvatski Olimpijski odbor
Hrvatski orijentacijski savez
Gorska sluľba spaąavanja
Hrvatski planinarski savez
Međunarodni orijentacijski savez
Hrvatski zbor učitelja i trenera skijanja
PLANINARSKA DRUŠTVA
HPD "Zagreb-Matica"
PD "Grafičar"
HPD "Ericsson-Nikola Tesla"
HPD "Kapela"
HPD "Lipa"
HPD "Pliva"
PD HPT "Sljeme"
HPD "Susedgrad"
PD "Šumar"
PDS "Velebit"
HPD "Jastrebarsko"
HPD "Vihor"
HPD "Zanatlija"
HPD "®eljezničar"
HPD "Stanko Kempny"
PLANINARSKA OPREMA
Maya Maya
Iglu sport
Mamut
ClimbHigh
ORIJENTACIJSKI SPORT
ZAGREB
OK "Vihor"
POK "Maksimir"
OK "Orion"
OK "Ivan Merz"
OK "Kapela"
SAMOBOR
OK "Japetć"
ALPINIZAM I SPORTSKO PENJANJE
Pulfer
CroClimbing
Climbing Omiš
Climbing Croatia
Chalkbag - Austrija
AO Željezničar
AO Velebit
Big Walls
8a.nu
ATLETIKA U HRVATSKOJ
Triatlon i maraton u Hrvatskoj
Sljemenski brdski maraton
NACIONALNI PARKOVI
NP Brijuni
NP Kornati
NP Krka
NP Mljet
NP Paklenica
NP Plitvička jezera
NP Sjeverni Velebit
PARKOVI PRIRODE
Park prirode Biokovo
Park prirode Medvednica
Park prirode Papuk
Park prirode Telaščica
Park prirode Učka
Park prirode Velebit
Park prirode Vransko jezero
Park prirode Žumberak
Samoborsko gorje
OSTALI LINKOVI
Sljeme
Stipe Božić

© Planinarski savez Zagreba